تلفن سفارشات: ۲۶۱۱۰۴۸۰

نشانی تلگرام سفارشات:  

تولید کننده:
اخوان
نمایش
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 10،458،000
قیمت فروش: 10،458،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
51*100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،748،000
قیمت فروش: 2،748،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
60*120
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،774،000
قیمت فروش: 2،774،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
50*150
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،456،000
قیمت فروش: 3،456،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
52*100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،230،000
قیمت فروش: 3،230،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
50*100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،613،000
قیمت فروش: 3،613،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
50*100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،474،000
قیمت فروش: 3،474،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
60*100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،743،000
قیمت فروش: 3،743،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
60*100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،330،000
قیمت فروش: 3،330،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
50*100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،612،000
قیمت فروش: 3،612،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
50*100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،473،000
قیمت فروش: 3،473،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
60*100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،743،000
قیمت فروش: 3،743،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
60*100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،845،000
قیمت فروش: 3،845،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
52*100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،332،000
قیمت فروش: 2،332،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
60*120
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،454،000
قیمت فروش: 1،454،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
50*100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،241،000
قیمت فروش: 1،241،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
50*80
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،552،000
قیمت فروش: 1،552،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
60*100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،327،000
قیمت فروش: 1،327،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
60*80
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،551،000
قیمت فروش: 2،551،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
50*120
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 4،240،000
قیمت فروش: 4،240،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
50*116
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 4،137،000
قیمت فروش: 4،137،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
60*120
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 4،519،000
قیمت فروش: 4،519،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
60*120
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 4،807،000
قیمت فروش: 4،807،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
60*150
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،467،000
قیمت فروش: 2،467،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
50*116
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،623،000
قیمت فروش: 2،623،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
50*116
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،688،000
قیمت فروش: 3،688،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
50*120
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،666،000
قیمت فروش: 3،666،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
50*80
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،866،000
قیمت فروش: 3،866،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
60*80
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،940،000
قیمت فروش: 3،940،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
60*80
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،380،000
قیمت فروش: 2،380،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
اخوان
ابعاد سانتی متر
60*120
مقدار:
تولید کننده:
اخوان
Show

اطلاعات بازار

 

دریافت آخرین اطلاعات بازار و همچنین آگاهی ازآخرین قیمت ها

لطفا جهت دریافت، نام و نشانی پست الکترونیکی خود را وارد کنید

ارتباط با ما

.

نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان نیاوران (شهید باهنر)، خیابان شهید پورابتهاج، نرسیده به بلوار آجودانیه، بن بست طائی، پلاک ۲، واحد ۱

.

تلفن: ۲۶۱۱۰۴۸۰

.

نشانی تلگرام: kala_110@

.

نشانی پست الکترونیکی: sale@kala110.com